1. Trang chủ
  2. TIN TỨC, SỰ KIỆN


STEM là gì và triển khai vào chương trình giáo dục phổ thông như thế nào?
Số lượt xem338 Thời gian21/10/2019; 11:30:34

Việt Nam đang thúc đẩy triển khai giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông để học sinh hướng đến các hoạt động ...

Xây dựng bởi Công ty phần mềm Bảo Vinh; điện thoại: 0914.476.912; website: http://baovinh.com.vn; email: baovinhsoft@gmail.com