TIN MỚI CẬP NHẬT
Tầm quan trọng của chữ M trong giáo dục STEM
Thời gian04/11/2019; 08:52:24

Mathematics (Toán học) là chữ cái đại diện cuối cùng trong mô hình giáo dục tích hợp STEM sau Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật).
      Tuy nhiên, Toán là môn học quan trọng nhất, được ví như ...


Xây dựng bởi Công ty phần mềm Bảo Vinh; điện thoại: 0914.476.912; website: http://baovinh.com.vn; email: baovinhsoft@gmail.com