TIN MỚI CẬP NHẬT
Tầm quan trọng của chữ M trong giáo dục STEM
Thời gian04/11/2019; 08:52:24

Mathematics (Toán học) là chữ cái đại diện cuối cùng trong mô hình giáo dục tích hợp STEM sau Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật).
      Tuy nhiên, Toán là môn học quan trọng nhất, được ví như ...


Quy trình xây dựng chủ đề dạy học định hướng STEM
Nam Thành
Chi tiết xem trong địa chỉ đính kèm: https://www.youtube.com/watch?v=UKZHXVHtMQc ...
Định hướng giáo dục STEM trong trường trung học
Bộ GDĐT
STEM là thuật ngữ viết tắt của các từ Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kĩ thuật) và Mathematics (Toán học), thường ...
Xây dựng bởi Công ty phần mềm Bảo Vinh; điện thoại: 0914.476.912; website: http://baovinh.com.vn; email: baovinhsoft@gmail.com