1. Trang chủ
  2. TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG
  3. Hoi nghi tap huan nang cao phuong phap...

Hội nghị tập huấn nâng cao phương pháp tổ chức dạy học- seminar các thiết kế bài giảng- hoạt động trải nghiệm theo chủ đề STEM cấp tiểu học năm 2022

Số lượt xem172;Thời gian12/12/2023; 07:56:27

Hội nghị tập huấn nâng cao phương pháp tổ chức dạy học, seminar các thiết kế bài giảng, hoạt động trải nghiệm theo chủ đề STEM cấp tiểu học năm 2022

 

Căn cứ Quyết định số 904/QĐ-UBND, ngày 17/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt Đề án “Thí điểm triển khai giáo dục STEM tại một số trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới”; kế hoạch số 90a/KH-SGDĐTLS-ĐHSPTN ngày 13/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn và trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên phối hợp triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm triển khai giáo dục STEM tại một số trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới”, ngày 25/7/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, phương pháp tổ chức dạy học giáo dục STEM, seminar các thiết kế bài giảng, hoạt động trải nghiệm theo chủ đề STEM cấp tiểu học năm 2022.

 \"http://stem.sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/z3597222364541_3631edd7ab7830942904de7086f787a7_231212080552.jpg\"

Bà Dương Hồng Minh – Trưởng phòng GDMN-TH, Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn, bồi dưỡng

Lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao phương pháp dạy học, seminar các thiết kế bài giảng, hoạt động trải nghiệm theo chủ đề STEM cấp tiểu học năm 2022 có hơn 120 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo, chuyên viên các phòng GDĐT; cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán dạy học theo mô hình giáo dục STEM cấp tiểu học của 11 đơn vị huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

Tham gia chương trình tập huấn các học viên được mở rộng kiến thức, tầm nhìn bao quát hơn về giáo dục STEM, phân tích kỹ các vấn đề mà học viên quan tâm, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, giúp học viên hiểu đúng về giáo dục STEM, đồng thời nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa của giáo dục STEM cấp tiểu học trong việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 hiện nay.

Dựa trên những kết quả nghiên cứu khoa học, tài liệu hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục STEM được sử dụng theo mô tả trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018: “Giáo dục STEM là mô hình giáo dục dựa trên cách tiếp cận liên môn, giúp học sinh áp dụng các kiến thức khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn trong bối cảnh cụ thể”.

 

 \"http://stem.sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/2a148c110fd3cd8d94c2_231212080733.jpg\"
  1. Lê Thị Thu Hương – Trưởng Khoa GDTH, Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Báo cáo viên tại lớp tập huấn, bồi dưỡng

Tại lớp tập huấn học viên được hướng dẫn, tư vấn chuyên sâu về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn khi xây dựng và thực hiện chủ đề giáo dục STEM cấp tiểu học (Công văn số 1315/BGDĐT–GDTH, ngày 16/4/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học), việc xây dựng kế hoạch giáo dục, thiết kế bài học, hoạt động trải nghiệm theo chủ đề STEM, dạy học tích hợp liên môn, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, hoạt động trải nghiệm theo chủ đề STEM cấp tiểu học đạt hiệu quả, chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tế tại các đơn vị trường. (Công văn số 2345/BGDĐT–GDTH, ngày 07/6/2021 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học).

Học viên tham gia lớp tập huấn được trao đổi, thảo luận, làm việc theo nhóm, trực tiếp thực hành thiết kế bài học STEM, các hoạt động trải nghiệm theo chủ đề STEM tiểu học, kết hợp vận dụng linh hoạt giữa việc sử dụng phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin, kiến thức nền của các môn học liên quan, thực hành tạo sản phẩm STEM dựa trên ý tưởng thiết kế, chủ đề STEM đã được các nhóm lựa chọn, đảm bảo đáp ứng yêu cầu cần đạt của các môn học, của từng khối lớp trong chương trình GDPT 2018.

 
 

Học viên trình bày ý tưởng thiết kế mô hình sản phẩm theo chủ đề giáo dục STEM tiểu học tại lớp tập huấn, bồi dưỡngCác tin khác

Xây dựng bởi Công ty phần mềm Bảo Vinh; điện thoại: 0914.476.912; website: http://baovinh.com.vn; email: baovinhsoft@gmail.com